OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "OSTOJA"
STUDIO "CZARNO&BIAŁO"

Regulamin Rezerwacji

Regulamin rezerwacji w Ośrodku Wypoczynkowym Ostoja oraz pokojach STUDIO CZARNO&BIAŁO

 1. Rezerwacje są dokonywane na okres co najmniej 4 noclegów.
 2. Rezerwacje na pobyty weekendowe, od piątku do niedzieli, dokonywane są od czwartku, poprzedzającego dany weekend, od godziny 17:00.
 3. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Przy meldowaniu się w recepcji należy okazać ważny dowód osobisty (osoba musi być pełnoletnia).
 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu. Przy pobytach weekendowych wysokość zaliczki wynosi 50%.
  Numer konta do wpłaty zaliczki za domki O.W. Ostoja: 59 1560 1195 2329 2869 5644 0001.
  Numer konta do wpłaty zaliczki za pokoje Czarno&Biało: 28 1140 2004 0000 3102 7655 7965.
 6. Po dokonaniu wpłaty na konto, należy niezwłocznie przesłać potwierdzenie wykonanego przelewu na adres: ostojaokuninka@onet.pl
 7. Niewpłacenie zaliczki w uzgodnionym terminie automatycznie anuluje rezerwację. W przypadku wpłynięcia zaliczki w późniejszym terminie, klient nie może domagać się wznowienia anulowanej już rezerwacji, zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Obiektu.
 8. Wpłata zaliczki bez wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej jest nieważna i klient nie może domagać się zakwaterowania.
 9. Wpłata zaliczki oznacza akceptację warunków określonych w regulaminie rezerwacji oraz w regulaminie Ośrodka Ostoja i pokoi Czarno&Biało przez osobę dokonująca rezerwacji.
 10. Pozostałą kwotę należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu w recepcji.
 11. Brak przyjazdu i opłacenia pełnej kwoty zadatkowanego pobytu do godziny 18:00 pierwszego dnia pobytu traktowany jest jak rezygnacja z rezerwacji i rezerwacja zostaje anulowana.
 12. Wycofanie rezerwacji klient dokonuje drogą mailową lub telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie:

 1. do 60 dni przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia pobytu wpłacona zaliczka zwracana jest w całości,
 2. do 30 dni przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia pobytu potrącamy koszty manipulacyjne w wysokości 50% dokonanej wpłaty,
 3. w pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata rezerwacyjna (ewentualnie opłacony pobyt) nie zostanie zwrócona, czyli całość ulega przepadkowi na rzecz Obiektu.

Uwaga! Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem: ostojaokuninka@onet.pl lub pod numerem telefonu 510-490-011